Fastigheter

Sedan 2008 har CSAB allt mer inriktat sig mot fastighetsmarknaden. Det handlar mycket om att energieffektivisera hela värmeflödet i fastigheter.

Detta genomförs bland annat genom intrimning av värmesystem, t.ex genom byte av termostater och i samband med det justering radiatorsystemen från hög- till lågtempererade system, bland annat genom förändring av värmekälla från t.ex oljeeldning till värmepumpsdrift eller en kombination mellan dem.

Vi har som inriktning att inte endast kostnads effektivisera men även energieffektivisera på olika sätt. Ett exempel på sådana åtgärder är att låta frånluften från fastighet passera via en värmepump för att låta den tillverka varmvatten och därmed återanvända energin i den uppvärmda luften och inte bara släppa den rätt ut.

Vi tycker om utmaningar och tar gärna emot era frågor om hur vi ska kunna hjälpa er till mer energieffektiva anläggningar.

Vi samarbetar även med www.låssmedstockholm.net och  byggbesiktning.net