Om oss

CSAB bildades 1970-talet av Johan Göranssonoch drevs som ett enmans företag inom kylbranschen fram till 1999 då Erik Svensson anställdes och CSAB blev ett Kyl & VVS företag. I samband med detta flyttades kontor succesivt från Uppsala till Stockholm.

Företaget drevs i denna form fram till 2004 då en tredje person anställdes. Därefter har företaget fortsatt växa successivt med bl.a lärlingar från VVS-skolor som anställts efter avslutad utbildning samt med ny erfaren personal.

Service har alltid varit en viktig del av vår verksamhet och som en del i att utveckla den är vi auktoriserat serviceombud till Love sedan 2010.

Från att varit ett litet företag som koncentrerat sig på privatkunder är vi nu snabbt växande och erbjuder kostnads och energieffektiva lösningar till både privatkunder, industrier och fastighetsbolag.